top of page

ค่าบริการของเรา

ใหม่ !!!.....โปรโมชั่นพิเศษ

มา 2 จ่าย 1 และมา 1 ลด 30 เปอร์เซ็นต์ ทุกรายการ

จากราคาด้านล่าง เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น

 
เพ้นท์คิ้ว 3 มิติลายเส้น       ราคาพิเศษเพียง  6,000.-  บาท

 

 

สักคิ้วสไลด์ 3 มิติ              ราคาพิเศษเพียง   4,500.- บาท

 

 

 ทำปากชมพู 3 มิติ              ราคาพิเศษเพียง   6,000.- บาท

 

 

ทำปากชมพู 3 มิติ Hi Gloss ราคาพิเศษเพียง   8,000.- บาท
 
 
อายไลเนอร์บน                ราคาพิเศษเพียง   5,000.- บาท
 
 
ลบรอยสักคิ้วเดิม (จากที่อื่น)             เริ่มต้น   500.- บาท

 

 

แก้ไขคิ้วเฉพาะจุด                                        500.- บาท

 

 

เพ้นท์คิ้ว 6 มิติลายเส้น       ราคาพิเศษเพียง  8,000.-  บาท

bottom of page