top of page

ชุดเข็มสักนิวไฮจินิก 3F (3 แบน)

฿29.00ราคา
  • ชุดเข็มสักสำหรับเครื่องนิวไฮจินิค ป้องกันสีไหลย้อนเข้าเครื่อง 100% บรรจุในซองฆ่าเชื้ออย่างดี
bottom of page