top of page

319 Dark Red

฿800.00ราคา
  • Goochie 319 Dark Red สีสักปากคุณภาพยอดเยี่ยมอีกสีหนึ่ง ที่ได้ผ่านการรับรอง Derma Test ในระดับ "Very Good" จากประเทศเยอรมันนี เป็นสีที่สักติดง่ายมาก สีเงาสวยเป็นธรรมชาติและคงทนกว่าสีทั่วไป
bottom of page