top of page

มีดเพ้นท์เกาหลี 14 เข็ม เบอร์ 1430W

฿60.00ราคา
  • มีดเพ้นท์คิ้วจากเกาหลี 14 เข็ม เบอร์ 1430W มีดคมพิเศษ สำหรับสร้างลายเส้นขนคิ้วที่ต้องการความละเอียดและความประณีตสูง บรรจุในซองฆ่าเชื้ออย่างดี
bottom of page