top of page

มีดเพ้นท์เกาหลี 11 เข็มยกกล่อง เบอร์ 1120

฿1,200.00ราคา
  • มีดเพ้นท์คิ้วจากเกาหลี 11 เข็ม เบอร์ 1120 ยกกล่อง จำนวน 25 อัน มีดคมพิเศษ สำหรับสร้างลายเส้นขนคิ้วที่ต้องการความละเอียดและความประณีตสูง บรรจุในซองฆ่าเชื้ออย่างดี
bottom of page